Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • HOLMENGRÅ FYR
  Danielsen, Sigbjørn
  """Reserve assistent bolig til Holmengraa fyr"". Plan, snitt. 21 I nr. 5"
 • LISTA FYR
  Danielsen, Sigbjørn
  """Detaljer til Lygt"". 9 II nr. 3."
 • Jomfruland fyr
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYRLYKTER
  FYR
  Jomfruland fyrstasjon ligger på øya Jomfruland utenfor Kragerø. Øya er en del av raet som går gjennom området. Fyrstasjonen har to fyrtårn; et 22m høyt, tegltårn fra 1839, som i dag står uten lyktehus, og et 31m høyt støpejernstårn fra 1938. Jerntårnet har 2. ordens linseapparat. Ved siden av tegltårnet ligger assistentboligen. Litt lenger unna ligger boliger og uthus gruppert i et tun omgitt av frodig vegetasjon. Anlegget omfatter også kjøkkenhage og drivhus og vei ned til landingen hvor naustet ligger. Fyret danner overettlinje med Djupodden fyrlykt. Fyrområdet er foreslått regulert til offentlig formål/spesialområde for bevaring etter plan- og bygningsloven. Jomfruland fyrstasjon er et særpreget anlegg med de to høye fyrtårnene ved siden av hverandre med sin beliggenhet i det flate ralandskapet på Jomfruland. Tårnene representerer ingeniørkunst fra to forskjellige perioder og viser utviklingen i fyrarkitekturen. Fyrstasjonens verneverdi er først og fremst knyttet til tårnene. Anlegget er videre et eksempel på en fyrstasjon som ligger i nær tilknytning til annen bebyggelse og anlegget har miljøskapende verdi i området.
 • Jomfruland fyr
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYRLYKTER
  FYR
  Jomfruland fyrstasjon ligger på øya Jomfruland utenfor Kragerø. Øya er en del av raet som går gjennom området. Fyrstasjonen har to fyrtårn; et 22m høyt, tegltårn fra 1839, som i dag står uten lyktehus, og et 31m høyt støpejernstårn fra 1938. Jerntårnet har 2. ordens linseapparat. Ved siden av tegltårnet ligger assistentboligen. Litt lenger unna ligger boliger og uthus gruppert i et tun omgitt av frodig vegetasjon. Anlegget omfatter også kjøkkenhage og drivhus og vei ned til landingen hvor naustet ligger. Fyret danner overettlinje med Djupodden fyrlykt. Fyrområdet er foreslått regulert til offentlig formål/spesialområde for bevaring etter plan- og bygningsloven. Jomfruland fyrstasjon er et særpreget anlegg med de to høye fyrtårnene ved siden av hverandre med sin beliggenhet i det flate ralandskapet på Jomfruland. Tårnene representerer ingeniørkunst fra to forskjellige perioder og viser utviklingen i fyrarkitekturen. Fyrstasjonens verneverdi er først og fremst knyttet til tårnene. Anlegget er videre et eksempel på en fyrstasjon som ligger i nær tilknytning til annen bebyggelse og anlegget har miljøskapende verdi i området.
 • FASTMERKER
  Danielsen, Sigbjørn
  SJØMERKER
  Bekiendtgiørelse fra den Kongelige norske Regjerings Marine Departement. Til Veileding for de Søefarende er i Sommeren 1825 paa den norske Kyst østenfor Lindesnæs opsat sfterstaande Underlandsmærker. Ryvingen, Ulvøya
 • VARNES FYR
  Danielsen, Sigbjørn
  """2 vægers lamper, Minsdte Sort, til Varnes & Skjelanger Fyre"". Detalj. Nr. 3."
 • ANDENES FYR
  Danielsen, Sigbjørn
  """Kakelovns-Rør"".Detalj. 73 nr. 2"
 • Geita Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold. Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.
 • Geita Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold. Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.
 • Geita Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold. Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.
 • Geita Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold. Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.
 • Geita Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold. Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.
 • Geita Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Geita fyrstasjon ligger på toppen av øya Geita i Aspefjorden. Fyrbygningen av tre har et lyktehus med en høy spiss kuppel plassert i sør-østre hjørne. Linsen står på et smijernsfundament. Stasjonen har maskinhus/uthus, hus for maskineri til løpestreng og tidligere bolig - senere fjøs. Landing og naust ligger vel 200m unna fyret. Omgivelsene bærer fortsatt preg av beiting. Geita har vanskelige landingsforhold. Fyrstasjonens plassering gjør den til et markant landemerke. Anlegget representerer de små trefyrene, og den høye spisse kuppelen på lyktehuset gir det en meget egenartet karakter. Linsens smijernsfundament er spesielt og pæreskifteren som er utviklet av Fyrvesenet har fyrhistorisk verdi. Fyrbygningen har mange originale elementer og stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har som helhet miljøskapende verdi i området.
 • Torsvåg Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Torsvåg fyr ligger på den lille øya Kåja på nordvestsiden av øya Vanna i Karlsøy kommune i Troms. Det er adkomst til fyret på fylkesvei over en molo. Den første fyrlykten i Torsvåg ble satt opp i 1904 for å trygge innseilingen fra storhavet. Denne ble erstattet med et større fyr i 1916. Fyret slik det er i dag ble bygd i 1922 og var i mange år bebodd som familiestasjon, men er i dag ett av de få fyr som fremdeles har turnus-betjening. Fyret har målestasjon for Meteorologisk institutt. Torsvåg fyr har lenge vært et viktig sted for navigasjonshjelpemidler, og i tillegg til selve fyrlykta, var det i mange år en Decca-mast som nå er borte. I dag er det stasjon for DGPS satellittnavigasjon på fyret.
 • Hekkingen
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Hekkingen fyrstasjon ligger på øya Hekkingens nordside utenfor Senja. Den 1 1/2 etasjes høye fyrbygningen i tre har tårn i nordøstre gavl. Bygningene ligger tett samlet på rekke i landskapet, og består foruten fyrbygningen av maskinhus, bolig og uthus. Stasjonen omfatter i tillegg en gammel steinmurt oljekjeller, naust og landing, og ruiner etter tidligere naust. Stasjonen har bra landingsforhold for mindre båter. Fyrstasjonen er viktig som innseilingsfyr til Tromsø. Stasjonen er modernisert, men har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Hekkingen er foreslått vernet som naturreservat etter lov om naturvern i verneplanen for kystregionen i Troms. Hekkingen fyrstasjon har høy aldersverdi som en av de eldste fyrstasjonene i Nord-Norge. Anlegget er en viktig del av miljøet ved innseilingen til Tromsø.
 • Torsvåg Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Torsvåg fyr ligger på den lille øya Kåja på nordvestsiden av øya Vanna i Karlsøy kommune i Troms. Det er adkomst til fyret på fylkesvei over en molo. Den første fyrlykten i Torsvåg ble satt opp i 1904 for å trygge innseilingen fra storhavet. Denne ble erstattet med et større fyr i 1916. Fyret slik det er i dag ble bygd i 1922 og var i mange år bebodd som familiestasjon, men er i dag ett av de få fyr som fremdeles har turnus-betjening. Fyret har målestasjon for Meteorologisk institutt. Torsvåg fyr har lenge vært et viktig sted for navigasjonshjelpemidler, og i tillegg til selve fyrlykta, var det i mange år en Decca-mast som nå er borte. I dag er det stasjon for DGPS satellittnavigasjon på fyret.
 • Torsvåg Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Torsvåg fyr ligger på den lille øya Kåja på nordvestsiden av øya Vanna i Karlsøy kommune i Troms. Det er adkomst til fyret på fylkesvei over en molo. Den første fyrlykten i Torsvåg ble satt opp i 1904 for å trygge innseilingen fra storhavet. Denne ble erstattet med et større fyr i 1916. Fyret slik det er i dag ble bygd i 1922 og var i mange år bebodd som familiestasjon, men er i dag ett av de få fyr som fremdeles har turnus-betjening. Fyret har målestasjon for Meteorologisk institutt. Torsvåg fyr har lenge vært et viktig sted for navigasjonshjelpemidler, og i tillegg til selve fyrlykta, var det i mange år en Decca-mast som nå er borte. I dag er det stasjon for DGPS satellittnavigasjon på fyret.
 • Torsvåg Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Torsvåg fyr ligger på den lille øya Kåja på nordvestsiden av øya Vanna i Karlsøy kommune i Troms. Det er adkomst til fyret på fylkesvei over en molo. Den første fyrlykten i Torsvåg ble satt opp i 1904 for å trygge innseilingen fra storhavet. Denne ble erstattet med et større fyr i 1916. Fyret slik det er i dag ble bygd i 1922 og var i mange år bebodd som familiestasjon, men er i dag ett av de få fyr som fremdeles har turnus-betjening. Fyret har målestasjon for Meteorologisk institutt. Torsvåg fyr har lenge vært et viktig sted for navigasjonshjelpemidler, og i tillegg til selve fyrlykta, var det i mange år en Decca-mast som nå er borte. I dag er det stasjon for DGPS satellittnavigasjon på fyret.
 • Torsvåg Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Torsvåg fyr ligger på den lille øya Kåja på nordvestsiden av øya Vanna i Karlsøy kommune i Troms. Det er adkomst til fyret på fylkesvei over en molo. Den første fyrlykten i Torsvåg ble satt opp i 1904 for å trygge innseilingen fra storhavet. Denne ble erstattet med et større fyr i 1916. Fyret slik det er i dag ble bygd i 1922 og var i mange år bebodd som familiestasjon, men er i dag ett av de få fyr som fremdeles har turnus-betjening. Fyret har målestasjon for Meteorologisk institutt. Torsvåg fyr har lenge vært et viktig sted for navigasjonshjelpemidler, og i tillegg til selve fyrlykta, var det i mange år en Decca-mast som nå er borte. I dag er det stasjon for DGPS satellittnavigasjon på fyret.
 • Fygløykalven Fyrstasjon
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Fugløykalven fyrstasjon ligger nord for Fugløya på toppen av en høy holme med bratte fjellsider ned mot sjøen. Fyrbygningen er et åttekantet betongtårn av samme type som Sula fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Bolig, uthus og tårn utgjør et tett, lite anlegg rundt en gårdsplass innebygget av høye gjerder. Taubane og en sti fører ned til landing og naust. Fugløykalven fyrstasjon er regnet som en av landets mest isolerte stasjoner med usikre landingsforhold. Fugløykalven er omgitt av meget urent farvann. Det 2. ordens linseapparatet er derfor skjermet med 19 sektorer, det høyeste antall i landet. Fugløya er fredet som naturreservat etter lov om naturvern, og fyrpersonalet er tillagt oppsyn med dette. Fyrbygningen har bygningshistorisk interesse som et godt eksempel på denne type tårn. Fyrstasjonen har stor miljøbetydning med den dramatiske beliggenheten på toppen av Fugløykalven og i forholdet til naturomgivelsene.
 • Hekkingen
  Danckert Monrad-Krohn
  FYRVESEN
  FYR
  FYRTÅRN
  FYRLYKTER
  Hekkingen fyrstasjon ligger på øya Hekkingens nordside utenfor Senja. Den 1 1/2 etasjes høye fyrbygningen i tre har tårn i nordøstre gavl. Bygningene ligger tett samlet på rekke i landskapet, og består foruten fyrbygningen av maskinhus, bolig og uthus. Stasjonen omfatter i tillegg en gammel steinmurt oljekjeller, naust og landing, og ruiner etter tidligere naust. Stasjonen har bra landingsforhold for mindre båter. Fyrstasjonen er viktig som innseilingsfyr til Tromsø. Stasjonen er modernisert, men har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Hekkingen er foreslått vernet som naturreservat etter lov om naturvern i verneplanen for kystregionen i Troms. Hekkingen fyrstasjon har høy aldersverdi som en av de eldste fyrstasjonene i Nord-Norge. Anlegget er en viktig del av miljøet ved innseilingen til Tromsø.